Normál változat

+ József Attila
     + József Attila:Curriculum vitae
          - Képek
- Hírek
- Képeim
+ Versek
     - szerelmi költészete
     - vers elemzések röviden

"A költő hasztalan vonít" / N. Horváth Béla. - Ős patkány terjeszt kórt...
In: A hetedik : József Attila-tanulmányok / N. Horváth Béla. Bp. : Pannonica
, 1999. p. 143-161."A lumpen család" / beszélgetés Petri Györggyel. - Hazám
In: A szabadság hagyományai : a magyar politikai költészet klasszikusai
/ Petri Györggyel beszélget Kisbali László és Mink András. Bp. : Stencil,
2001. p. 101-122.

József Attila (1905-1937), Petri György (1943-2000)
politikai költészet"Ady emlékezete" / Tasi József. - József Attila verséről
In: Tiszatáj ISSN 0133-1167. - 49.évf. 4.sz. (1995.ápr.), p. 47-52."Azt akarni, ami kell" / Széles Klára. - Ülni, állni, ölni, halni
In: Közelebb a remekműhöz : Élmények és értelmezések / Széles Klára. Miskolc
: Felsőmagyarországi K., 1995. p. 79-84.A Varázshegy / Thomas Mann. - 6. kiad. - Bp. : Európa, 1974. - 886 p.
Ismertetés: A "belső" anatómia epikai és lírai ábrázolása és funkciója
/ Halász Előd. - Az Óda és Th. Mann Varázshegyének elemzése
In: Helikon ISSN 0017-999X 1.sz. (1973), p. 7-38.

József Attila (1905-1937), Mann, Thomas (1875-1955)
verselemzés, regényelemzésA "belső" anatómia epikai és lírai ábrázolása és funkciója / Halász Előd. -
Az Óda és Th. Mann Varázshegyének elemzése
In: Helikon ISSN 0017-999X 1.sz. (1973), p. 7-38.

József Attila (1905-1937), Mann, Thomas (1875-1955)
verselemzés, regényelemzés"Eszmélet" - eszméletem / Vasadi Péter. - József Attila: Eszmélet-éről
In: Életünk ISSN 0133-4751 4.sz. (1988), p. 453-467.Az "Eszmélet" előzményei / Várady Szabolcs. - Eszmélet
In: Irodalomtörténeti közlemények ISSN 0021-1486 1.sz. (1975), p. 65-91.Az "Eszmélet" gondolati felépítése / Fodor Géza. - Eszmélet
In: Irodalomtörténeti közlemények ISSN 0021-1486 1.sz. (1975), p. 65-91.Az "Eszmélet" verstípusa / Pór Péter. - Eszmélet
In: Irodalomtörténeti közlemények ISSN 0021-1486 1.sz. (1975), p. 65-91."Futtam mint a szarvasok..." / Fodor András. - Bánat
In: Tiszatáj ISSN 0133-1167 4.sz. (1980.ápr.), p. 16-19.Az "igaz" és a "valódi" : Thomas Mann fogalmi ellentétpárja József Attilának
az írót üdvözlő költeményében / Schweitzer Pál. - Thomas Mann üdvözlése
In: Irodalomtörténeti közlemények ISSN 0021-1486. - 106.évf. 3/4.sz. (2002),
p. 314-327.

József Attila (1905-1937), Mann, Thomas (1875-1955)"Ime, hát megleltem hazámat..." / N. Horváth Béla. - A végső számadás verse
In: A hetedik : József Attila-tanulmányok / N. Horváth Béla. Bp. : Pannonica
, 1999. p. 162-173."Kész a leltár"? / Kiss Dénes. - Kész a leltár
In: Tiszatáj ISSN 0133-1167 4.sz. (1980.ápr.), p. 58-81.A "két vonulat", a Flóra-versek és az Óda / Janzer Frigyes. - Flóra-versek ;
Óda
In: "A Dunánál" : Tanulmányok József Attiláról / szerk. Tasi József. Bp. :
PIM, 1995. p. 35-55."Kifeslő jegyek közt" : A tűnődés és eszmélés verse / Szigeti Lajos Sándor
. - Ritkás erdő alatt
In: Modern hagyomány : Motívumok és költői magatartásformák a huszadik
századi magyar irodalomban / Szigeti Lajos Sándor. Bp. : Lord, 1995. p.
186-206."kín, hogy a multat be kell vallani" / N. Horváth Béla. - A Dunánál - a
pszichoanalitikus óda
In: A hetedik : József Attila-tanulmányok / N. Horváth Béla. Bp. : Pannonica
, 1999. p. 105-125."Kirakják a fát" / Tverdota György
In: Új Dunatáj. - 6.évf. 4.sz. (2001.dec.), p. 64-71."Megfáradt ember" / Szabolcsi Miklós
In: Irodalomtörténeti közlemények ISSN 0021-1486 2/3.sz. (1973), p. 309-315."Míg össze nem rogysz" / Izes Mihály. - József Attila; Karóval jöttél... és
Váci Mihály: Te bolond c. versének összehasonlító elemzése
In: Irodalomtörténet ISSN 0324-5970 4.sz. (1971), p. 948-961.

József Attila (1905-1937), Váci Mihály (1924-1970)
összehasonlító verselemzés


"Mig össze nem rogysz" / Izes Mihály. - József Attila Karóval jöttél... és
Váci Mihály Te bolond című versének összehasonlító elemzése
In: Irodalomtörténet ISSN 0324-5970 4.sz. (1971), p. 948-961.

József Attila (1905-1937), Váci Mihály (1924-1970)
összehasonlító verselemzés"Mit sem ér az ember élete" : Töredék vagy teljes vers / Szigeti Lajos
Sándor. - Zöld napsütés hintált... kezdetű versről
In: Modern hagyomány : Motívumok és költői magatartásformák a huszadik
századi magyar irodalomban / Szigeti Lajos Sándor. Bp. : Lord, 1995. p.
115-132."Némább a hosszabb éjjel..." : Beszélgetés József Attila kései költészetéről
/ Szunyogh Szabolcs
In: Köznevelés ISSN 0133-0969. - 54.évf. 3.sz. (1998.jan. 23), p. 14-16.Az "Óh szív! nyugodj!" képi világa / Beney Zsuzsa. - Óh szív, nyugodj!
In: Jelenkor ISSN 0447-6425 4.sz. (1980), p. 324-329."Perben" - József Attiláért / Vida Sándor. - A Munkások című költemény első,
1931-es változatáról
In: Irodalomtörténet ISSN 0324-5970 4.sz. (1973), p. 1005-1012."Rejtelmek ha zengenek" / N. Horváth Béla. - Flórának
In: A hetedik : József Attila-tanulmányok / N. Horváth Béla. Bp. : Pannonica
, 1999. p. 126-142."Rejtelmek ha zengenek" / N. Horváth Béla. - Flórának
In: Új Dunatáj. - 2.évf. 4.sz. (1997.dec.), p. Új Dunatáj műközelben
melléklet."Szétveret falut és tanyát..." / Péter László. - A Hazám egy versszakához
In: József Attila nyomában : válogatott írások / Péter László. Bp. :
Argumentum, 2000. p. 252-256.A "Tömeg" hangzásvilága / Tandori Dezső. - Tömeg
In: Jelenkor ISSN 0447-6425 4.sz. (1980), p. 341-346.Az a bizonyos tizenegyedik versszak / Beney Zsuzsa. - Eszmélet
In: Élet és Irodalom ISSN 0424-8848. - 40.évf. 51/52.sz. (1996.dec. 20), p.
40.Ady emlékezete / Tasi József
In: "Modernnek kell lenni mindenestül" : irodalom, átértelmezés,
történetiség / szerk. Szigeti Lajos Sándor. Szeged : JATEPress, 1996. p.
211-218.Ákácokhoz / Tasi József
In: Tiszatáj ISSN 0133-1167 4.sz. (1980.ápr.), p. 41-47.Az Áldalak búval, vigalommal című vers elemzése / Szabó Endre. - Áldalak
búval, vigalommal
In: Magyartanítás ISSN 0464-4999. - 42.évf. 2.sz. (2001), p. 18-24.Kutatási napló / Kovács József László
1., Álnévvel megjelent József Attila vers a soproni "Forum"-ban. -
Megfáradt ember c. vers
In: Irodalomismeret ISSN 0865-6886. - 5.évf. 2/3.sz. (1994.szept.), p.
56-57.Amikor az uccán átment a kedves : József Attila verséről / Vargha Kálmán
In: Korok és pillanatok / Vargha Kálmán. Bp. : Liget, 1995. p. 307-313.Anyám / Tüskés Tibor
In: Versről versre : Az újabb magyar líra megközelítése / Tüskés Tibor. Bp.
: Tankvk., 1976. p. 60-68.Április 11. / Fodor András. - Lásd még: Tiszatáj, 1978. 4.sz. p. 66-69.
In: Futárposta / Fodor András. Bp. : Szépirod. Kvk., 1980. p. 91-99.Apró adatok József Attila-versekhez / Szabolcsi Miklós. - Születésnapomra
In: Költészet és korszerűség / Szabolcsi Miklós. Bp. : Magvető, 1959. p.
117-122.Arany öntudat : József Attila: Eszmélet / Alföldy Jenő
In: Kortárs ISSN 0023-415X. - 48.évf. 6.sz. (2004.jún.), p. 88-100.Beírás és átvitel : József Attila: "Költőnk és kora" / Lőrincz Csongor
In: Alföld ISSN 0401-3174. - 55.évf. 4.sz. (2004.ápr.), p. 60-77.A belső anatómia epikai és lírai ábrázolása és funkciója / Halász Előd. -
József Attila: Óda és A Varázshegy elemzése
In: Helikon ISSN 0017-999X 1.sz. (1973), p. 7-38.

József Attila (1905-1937), Mann, Thomas (1875-1955)
verselemzés, regényelemzésBetlehemi királyok / Bencze Lóránt. - Kulturrétegek a versben
In: Literatura ISSN 0133-2368 1.sz. (1977), p. 121-126.Boldogság / Tverdota György. - Az Eszmélet-ciklus XI. versének értelmezése
In: Pillanatkép a hazai irodalomtudományról / szerk. Kenyeres Zoltán és
Gintli Tibor. Bp. : Anonymus, 2002. p. 273-284.Brichta Cézár, József Attila és A Dunánál / Lengyel András. - A Dunánál
In: Életünk ISSN 0133-4751 6.sz. (1978), p. 546-549.

Brichta Cézár, József Attila (1905-1937)A Dunánál / Fenyves Marcell
In: József Attila verselemzések / Fenyves Marcell. Nagykovácsi : Puedlo,
2001. p. 148-163.A Dunánál / N. Horváth Béla
In: Irodalomtanítás az ezredfordulón / főszerk. Sipos Lajos. Celldömölk :
Pauz-Westermann, 1998. p. 684-696.A Dunánál / Pálmai Kálmán
In: Magyar irodalmi alkotások elemzése / vál. Marosi Judit. Nyíregyháza :
Black-White, 2000. p. 161-169.A Dunánál / Pálmai Kálmán
In: Miért szép? : Századunk magyar lírája verselemzésekben. Bp. : Gondolat,
1966. p. 326-334.A Dunánál / Trencsényi-Waldapfel Imre
In: Humanizmus és nemzeti irodalom / Trencsényi-Waldapfel Imre. Bp. : Akad.
K., 1966. p. 291-295.

Trencsényi-Waldapfel Imre, József Attila (1905-1937)A Dunánál / Tverdota György
In: Medvetánc ; Nagyon fáj : versek, 1934-1936 : gondozott szöveg / József
Attila ; a kötetet szerk. sajtó alá rend. és a tanulmányokat írta Tverdota
György. Bp. : Raabe Klett, 1999. p. 197-205.A Dunánál / Tverdota György
In: Száz nagyon fontos vers : Versek és versmagyarázatok / A tanulmányok
szerzői Alexa Károly et al. Bp. : Lord, 1995. p. 345-349.A Dunánál ciklusszerkezetéről / Tverdota György. - Dunánál
In: Irodalomismeret ISSN 0865-6886. - 11.évf. 2/3.sz. (2000.okt.), p. 79-84.A Dunánál kettős értelmezése / Péter László. - A Dunánál
In: József Attila nyomában : válogatott írások / Péter László. Bp. :
Argumentum, 2000. p. 231-234.A Dunánál, az emlékezés verse / Tverdota György. - Dunánál c. versről
In: Irodalomtörténeti közlemények ISSN 0021-1486. - 98.évf. 5/6.sz. (1994),
p. 639-672.Egy, javítva: így / Csajka Gábor Cyprián. - Háló
In: Élet és Irodalom ISSN 0424-8848 15.sz. (1992), p. 1.Elefánt / Bárczi Ildikó. - Medáliák 1.
In: Neolatin irodalom Európában és Magyarországon / szerk. Jankovits László,
Kecskeméti Gábor. Pécs : Janus Pannonius Egyet K., 1996. p. 201-204.Elégia / Bóka László. - Lásd még: B. L.: Válogatott tanulmányok. Bp. :
Magvető, 1966. p. 1453-1458.
In: Miért szép? : Századunk magyar lírája verselemzésekben. Bp. : Gondolat,
1966. p. 298-306.Elégia / Fenyves Marcell
In: József Attila verselemzések / Fenyves Marcell. Nagykovácsi : Puedlo,
2001. p. 126-133.Elégia / Szabolcsi Miklós
In: József Attila-versek elemzése. Bp. : Tankvk., 1987. p. 132-143.Elégia / Tverdota György
In: Medvetánc ; Nagyon fáj : versek, 1934-1936 : gondozott szöveg / József
Attila ; a kötetet szerk. sajtó alá rend. és a tanulmányokat írta Tverdota
György. Bp. : Raabe Klett, 1999. p. 121-129.Elégia / Tverdota György
In: Tiszatáj ISSN 0133-1167. - 51.évf. 12.sz. (1997.dec.), p. 66-75.Elidegenedés és emberi teljesség / Bókay Antal. - A Téli éjszaka világképe
In: Irodalomtörténet ISSN 0324-5970 3.sz. (1977), p. 640-659.Az elmaradt konzultáció / Szőke György. - Karinthy: Röntgenország, József:
Óda
In: Irodalomismeret ISSN 0865-6886. - 11.évf. 4.sz. (2000.dec.), p. 29-31.

József Attila (1905-1937), Karinthy Frigyes (1887-1938)Első lépések a lírai művek elemzésében / Bene Kálmán. - Csokonai: Szegény
Zsuzsi, a táborozáskor ; Kölcsey: Régi várban, Huszt ; József: Nyár
In: Kalauz a versértelmezéshez / Bene Kálmán. Szeged : Mozaik, 1991. p.
21-35.

Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805), József Attila (1905-1937), Kölcsey Ferenc
(1790-1838)Emlék / Fodor András. - Lásd még= F. A.: Futárposta. Bp. : Szépirod., 1980.
p. 100-105.
In: Forrás ISSN 0133-056X 6.sz. (1973), p. 168-171.Az emlékezet mint szöveg : Mnemotechnikai szerkezetek József Attila két
versében / Lőrincz Csongor. - Engem temetnek ; Végül
In: Alföld ISSN 0401-3174. - 50.évf. 6.sz. (1999.jún.), p. 80-92.Az én fölött / Alföldy Jenő. - Bukj föl az árból
In: Kortárs ISSN 0023-415X. - 45.évf. 12.sz. (2001.dec.), p. 101-107.Érik a fény / Szabolcsi Miklós
In: Tiszatáj ISSN 0133-1167 5.sz. (1978.máj.), p. 52-62.Eszmélet / N. Horváth Béla
In: 99 híres magyar vers és értelmezése / a költőket és a verseket
bemutatják Aczél Géza et al. Bp. : Móra, 1994. p. 495-503.Eszmélet / N. Horváth Béla
In: Műközelben : irodalomtörténeti tanulmányok, műelemzések / N. Horváth
Béla. Bp. : Korona, 1999. p. 192-200.Eszmélet / Nemes Nagy Ágnes. - Lásd még= N. N. Á.: Szó és szótlanság. Bp. :
Magvető, 1989. p. 190-200.
In: 64 hattyú : Tanulmányok / Nemes Nagy Ágnes. Bp. : Magvető, 1975. p.
255-266.

Nemes Nagy Ágnes (1922-1991), József Attila (1905-1937)Eszmélet / Nemes Nagy Ágnes
In: Miért szép? : Századunk magyar lírája verselemzésekben. Bp. : Gondolat,
1966. p. 317-325.

Nemes Nagy Ágnes (1922-1991), József Attila (1905-1937)
Eszmélet : József Attila költői világképe / Tamás Attila
In: Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből / szerk.
Szabolcsi Miklós és Illés László. Bp. : Akad. K., 1962. p. 372-398.Eszmélet / Tverdota György
In: Literatura ISSN 0133-2368 1/4.sz. (1983), p. 283-298.Eszmélet / Tverdota György
In: Medvetánc ; Nagyon fáj : versek, 1934-1936 : gondozott szöveg / József
Attila ; a kötetet szerk. sajtó alá rend. és a tanulmányokat írta Tverdota
György. Bp. : Raabe Klett, 1999. p. 150-167.Az Eszmélet kompozíciója / Bata Imre. - Eszmélet
In: Forrás ISSN 0133-056X 4.sz. (1974), p. 50-56.Az Eszmélet lírája / Beney Zsuzsa. - Eszmélet
1.,
In: Tiszatáj ISSN 0133-1167 1. sz. (1989. jan.), p. 60-69.
2.,
In: Tiszatáj ISSN 0133-1167 2. sz. (1989. febr.), p. 33-42.Az Eszmélet pillanata / Janzer Frigyes. - Eszmélet
In: Irodalomtörténet ISSN 0324-5970. - 79.évf. 1/2.sz. (1998), p. 271-288.Fagy / Fenyves Marcell
In: József Attila verselemzések / Fenyves Marcell. Nagykovácsi : Puedlo,
2001. p. 70-74.Fagy / Szappanos Balázs
In: Verselemzések / Seres Jószef, Szappanos Balázs. Bp. : Tankvk., 1970. p.
187-195.Falu / N. Horváth Béla
In: 99 híres magyar vers és értelmezése / a költőket és a verseket
bemutatják Aczél Géza et al. Bp. : Móra, 1994. p. 503-508.Falu / Szabolcsi Miklós
In: Miért szép? : Századunk magyar lírája verselemzésekben. Bp. : Gondolat,
1966. p. 95-107.Egy fiatal szocialista költő verse / Szabolcsi Miklós. - Végül
In: Kortárs ISSN 0023-415X 4.sz. (1975.ápr.), p. 641-645.Flóra, Hexaméterek 1. / Tverdota György
In: Medvetánc ; Nagyon fáj : versek, 1934-1936 : gondozott szöveg / József
Attila ; a kötetet szerk. sajtó alá rend. és a tanulmányokat írta Tverdota
György. Bp. : Raabe Klett, 1999. p. 243-249.Flóra-töredékek / N. Horváth Béla
In: Irodalomismeret ISSN 0865-6886. - 11.évf. 4.sz. (2000.dec.), p. 32-35.A fordító vallomása Juhász Ferenc József Attila-siratójáról / Jole Tognelli
. - József Attila-szeminárium a Római Magyar Akadémián. - Juhász Ferenc:
József Attila sírja c. verséről
In: Kortárs ISSN 0023-415X 8.sz. (1980.aug.), p. 1299-1313.

József Attila (1905-1937), Juhász Ferenc (1928)Füst / Bóka László
In: Válogatott tanulmányok / Bóka László. Bp. : Magvető, 1966. p. 1440-1446.Giusto-rubato / Vas István. - Költőnk és kora
In: Kortárs ISSN 0023-415X 6.sz. (1979.jún.), p. 835-844.A gondolat metaforái / Beney Zsuzsa. - Eszmélet
In: Jelenkor ISSN 0447-6425. - 40.évf. 12.sz. (1997.dec.), p. 1199-1213.Gondolatok egy József Attila-vers szerkezetéről / Monoki Tverdota György. -
Klárisok
In: Napjaink 4.sz. (1973), p. 9.Gondolatok József Attila istenes verseiről / Ozsváth Ferencné. - Isten ; Nem
emel föl
In: Magyartanítás ISSN 0464-4999. - 40.évf. 1.sz. (1999.jan./febr.), p.
9-11.Háló / Fenyves Marcell
In: József Attila verselemzések / Fenyves Marcell. Nagykovácsi : Puedlo,
2001. p. 102-105.Három versportré / Kabdebó Lóránt. - Alkalmi vers a szocializmus állásáról
Ignotusnak, Magad emésztő..., Hová forduljon az ember... c. versekről
In: Versek között / Kabdebó Lóránt. Bp. : Magvető, 1980. p. 21-40.Határ / Fenyves Marcell
In: József Attila verselemzések / Fenyves Marcell. Nagykovácsi : Puedlo,
2001. p. 95-97.Határ / Szabó Zoltán. - Stilisztikai elemzés szövegnyelvészeti alapon
In: Irodalomtörténet ISSN 0324-5970 4.sz. (1985), p. 916-931.Hazám / Beney Zsuzsa
In: Új Holnap ISSN 1219-3259. - 42.évf. (1997.máj.), p. 36-39.Hazám / Szőke György
In: Új Holnap ISSN 1219-3259. - 42.évf. (1997.máj.), p. 40-41.A hetedik / Fenyves Marcell
In: József Attila verselemzések / Fenyves Marcell. Nagykovácsi : Puedlo,
2001. p. 97-102.Hétért - hatot / Izes Mihály. - A hetedik
In: Irodalomtörténet ISSN 0324-5970 3.sz. (1977), p. 586-614.Holt vidék / Fenyves Marcell
In: József Attila verselemzések / Fenyves Marcell. Nagykovácsi : Puedlo,
2001. p. 63-70.Holt vidék / Kiss Tamás
In: Magyar irodalmi alkotások elemzése / vál. Marosi Judit. Nyíregyháza :
Black-White, 2000. p. 142-152.Holt vidék / Valachi Anna
In: Irodalomtörténeti közlemények ISSN 0021-1486 5.sz. (1986), p. 559-571.Huszonnégy sor a testi szenvedésről : József Attila: Szól a szája
szólitatlan... / Tverdota György
In: Kortárs ISSN 0023-415X. - 47.évf. 7.sz. (2003.júl.), p. 71-85.Idegen vagy szegény : Pilinszky János két József Attila-verséről / Beney
Zsuzsa. - József Attila, Újra József Attila c. verséről
In: Pannonhalmi szemle ISSN 1216-9188. - 1.évf. 3.sz. (1993), p. 91-99.

Pilinszky János (1921-1981), József Attila (1905-1937)Idő és individuum két költemény párbeszédében / Bednanics Gábor. - József
Attila: Eszmélet ; T. S. Eliot: Four Quartets
In: Literatura ISSN 0133-2368 3.sz. (1997), p. 271-285.

Eliot, Thomas Stearns (1888-1965), József Attila (1905-1937)Ime, hát megleltem hazámat / N. Horváth Béla
In: 99 híres magyar vers és értelmezése / a költőket és a verseket
bemutatják Aczél Géza et al. Bp. : Móra, 1994. p. 513-517.Íme, hát megleltem hazámat... / N. Horváth Béla
In: Irodalomtanítás / szerk. Sipos Lajos. 2. Bp. : Pauz : Universitas, 1994.
p. 247-254.Ime, hát megleltem... / N. Horváth Béla
In: Műközelben : irodalomtörténeti tanulmányok, műelemzések / N. Horváth
Béla. Bp. : Korona, 1999. p. 206-210.Az imitációs versalkotás egy példája / Németh G. Béla. - Az a szép, régi
asszony. - Lásd még= N. G. B.: Hosszmetszetek és keresztmetszetek. Bp. :
Szépirod., 1987. p. 326-338. - Új Írás, 1981. 12.sz. p. 93-102.
In: Századutóról - századelőről / Németh G. Béla. Bp. : Magvető, 1985. p.
360-381.Az intertextualitás játékai József Attila-versek és a cseh költészet között
/ Bojtár Endre
In: Parnasszus ISSN 1219-3275. - 8.évf. 2.sz. (2002.nyár), p. 27-31.

József Attila (1905-1937)
verselemzés, cseh, költészetIstenem / N. Horváth Béla
In: 99 híres magyar vers és értelmezése / a költőket és a verseket
bemutatják Aczél Géza et al. Bp. : Móra, 1994. p. 491-495.József Attila "ateista" imája / Süpek Ottó. - Nem emel föl
In: Eretnek hitvallók / Süpek Ottó. Bp. : Tekintet, 1996. p. 242-255.József Attila A Dunánál című versének értelmezéséhez / Bécsy Ágnes. - A
Dunánál
In: Irodalomtörténet ISSN 0324-5970 3.sz. (1977), p. 659-675.József Attila Arany című versének keletkezési ideje / Stoll Béla. - Arany
In: Irodalomtörténeti közlemények ISSN 0021-1486 5/6.sz. (1980), p. 700-701.József Attila az Óda és az Eszmélet között / Tverdota György. - Óda ;
Eszmélet
1.,
In: Irodalomtörténet ISSN 0324-5970 82. évf. 1. sz. (2001), p. 97-114.
2.,
In: Irodalomtörténet ISSN 0324-5970 82. évf. 2. sz. (2001), p. 280-293.József Attila egyik varázséneke / Tornai József. - Klárisok
In: Az ihlet sötét és világos foltjai / Tornai József. Bp. : Gondolat, 1982.
p. 52-58.József Attila embereszménye / Bókay Antal. - Levegőt!
In: Jelenkor ISSN 0447-6425 4.sz. (1980), p. 308-314.József Attila és Babits viszonya a Magad emésztő... című költemény tükrében
/ Szőke György. - József Attila: Magad emésztő...
In: Irodalomtörténeti közlemények ISSN 0021-1486 1.sz. (1980), p. 83-91.

Babits Mihály (1883-1941), József Attila (1905-1937)József Attila inverz anyaképei : Anya - Szürkület / Beney Zsuzsa
In: Testet öltött érv : az értekező József Attila / Szerk. Tverdota György
és Veres András. Bp. : Balassi, 2003. p. 78-84.József Attila ismeretlen versei az elmegyógyintézetből / Sajó László. - Majd
tavasz lesz, Alva talál..., Az elmegyógyintézet udvarán...
In: Életünk ISSN 0133-4751. - 32.évf. 5/6.sz. (1994.máj./jún.), p. 442-444.József Attila istenképe a "Bukj föl az árból" és más versei tükrében
/ Alföldy Jenő. - Bukj föl az árból
In: Ezredvég ISSN 0238-2865. - 6.évf. 6.sz. (1996.jún.), p. 46-55.József Attila Kései sirató című versének tanítása az alsó középiskolában
/ N. Horváth Béla. - Kései sirató
In: Irodalomtanítás / szerk. Sipos Lajos. 1. Bp. : Pauz : Universitas, 1994.
p. 561-566.József Attila két verse / Bori Imre. - Tiszta szívvel, Reménytelenül
In: Szövegértelmezések : Írások versekről, prózáról / Bori Imre. Újvidék :
Forum, 1977. p. 116-133.Kiszombori versesfüzet, 1922 / József Attila. - Hasonmás kiad. - Makó :
[s.n.], 1997.
Ismertetés: József Attila kiszombori versesfüzete / Gajdó Ágnes
In: Magyartanítás ISSN 0464-4999. - 41.évf. 2.sz. (2000.márc./ápr.), p. 39.József Attila Ódája / Szabó Ede. - Óda
In: Otthonunk a művekben / Szabó Ede. Bp. : Szépirod. Kvk., 1974. p.
250-263.József Attila Ódájáról / Somlyó György. - Óda
In: A költészet vérszerződése / Somlyó György. Bp. : Szépirod. Kvk., 1977.
p. 283-324.József Attila Szentháromsága / Pálfi Ágnes. - Nem én kiáltok!
In: Polísz ISSN 0865-4182 58.sz. (2001.ápr./máj.), p. 43-49.József Attila szerelmi ódája / Tverdota György. - Óda
In: Irodalomtörténet ISSN 0324-5970. - 80.évf. 1.sz. (1999), p. 102-133.József Attila tanítása az 5-8. évfolyamon / Borosné Kézy Zsuzsa. - Ajtót
nyitok
In: Irodalomtanítás az ezredfordulón / főszerk. Sipos Lajos. Celldömölk :
Pauz-Westermann, 1998. p. 674-683.József Attila Tanítások ciklusáról / Szabolcsi Miklós. - Tanítások
versciklusról
In: Tiszatáj ISSN 0133-1167 4.sz. (1974.ápr.), p. 59-67.József Attila utolsó születésnapi verse / Tverdota György. - Születésnapomra
In: Jelenkor ISSN 0447-6425 4.sz. (1985.ápr.), p. 295-306.József Attila utolsó verse / Stoll Béla. - Szól a telefon, fáj a hír...
In: Irodalomismeret ISSN 0865-6886. - 11.évf. 4.sz. (2000.dec.), p. 27-28.Egy József Attila versről / Vas István. - Költőnk és kora
In: Igen is, nem is / Vas István. Bp. : Szépirod. Kvk., 1987. p. 27-44.József Attila Vörös Segély balladájának francia forrása / Süpek Ottó. -
Lebukott
In: Eretnek hitvallók / Süpek Ottó. Bp. : Tekintet, 1996. p. 227-241.

József Attila (1905-1937), Villon, François (1431-1463)
Vörös SegélyJózsef Attila: Ki-be ugrál... / Kádár Edit
In: Látó ISSN 1220-5982. - 5.évf. 9.sz. (1994.szept.), p. 80-82.József Attila: Medáliák 2 / Mán Zsuzsánna. - Medáliák 2
In: Látó ISSN 1220-5982. - 5.évf. 4.sz. (1994.ápr.), p. 109-110.József Attila: Megfáradt ember : verselemzés / Alföldy Jenő
In: Életünk ISSN 0133-4751. - 42.évf. 6.sz. (2004.jún. ), p. 495-503.József Attila: Sárga füvek / Szikoráné Kovács Eszter
In: Magyar Nyelvőr ISSN 0025-0236. - 118.évf. 2.sz. (1994.ápr./jún.), p.
198-201.

Szikoráné Kovács Eszter, József Attila (1905-1937)
József Attila: Tehervonatok tolatnak... / Beney Zsuzsa
In: Liget ISSN 0238-7565. - 7.évf. 1.sz. (1994.jan.), p. 75-78.Karóval jöttél, nem virággal... / Fűzfa Balázs
In: Miért szép : verselemzések / Fűzfa Balázs. Celldömölk : Pauz-Westermann,
1997. p. 65-67.Karóval jöttél... : A gyermek és világa / Bókay Antal
In: József Attila-versek elemzése. Bp. : Tankvk., 1987. p. 229-266.Kedves Jocó / Fenyves Marcell
In: József Attila verselemzések / Fenyves Marcell. Nagykovácsi : Puedlo,
2001. p. 29-30.Kérdőjelek egy versmegfejtés margójára / Tamás Attila. - Az a szép, régi
asszony
In: Változó világ - szocialista irodalom / Szabolcsi Miklós. Bp. : Magvető,
1973. p. 87-92.Egy kései József Attila-vers megfejtése? / Lengyel József. - Az a szép, régi
asszony
In: Változó világ - szocialista irodalom / Szabolcsi Miklós. Bp. : Magvető,
1973. p. 93-99.Egy kései József Attila-vers megfejtése / Szabolcsi Miklós. - Az a szép,
régi asszony
In: Változó világ - szocialista irodalom / Szabolcsi Miklós. Bp. : Magvető,
1973. p. 78-86.Kései sirató / Hárs György Péter
In: Irodalomtörténeti közlemények ISSN 0021-1486 3.sz. (1991), p. 291-296.Kései sirató / N. Horváth Béla
In: 99 híres magyar vers és értelmezése / a költőket és a verseket
bemutatják Aczél Géza et al. Bp. : Móra, 1994. p. 509-513.Kései sirató / N. Horváth Béla
In: Műközelben : irodalomtörténeti tanulmányok, műelemzések / N. Horváth
Béla. Bp. : Korona, 1999. p. 201-206.Kései sirató / Sárközy Péter
In: Irodalomtörténeti közlemények ISSN 0021-1486 6.sz. (1971), p. 709-725.Döntsd a tőkét, ne siránkozz! : József Attila új versei. - Hasonm. kiad. -
Bp. : Akad. K., 1980. - 47 p. + mell.
Ismertetés: Két szövegű proletárköltő? : A Döntsd a tőkét, ne siránkozz
kötet szövegváltozatának elemzése / N. Horváth Béla
In: A hetedik : József Attila-tanulmányok / N. Horváth Béla. Bp. : Pannonica
, 1999. p. 32-50.Kétféle ars poétika / Kabdebó Lóránt. - Eszmélet
In: Versek között / Kabdebó Lóránt. Bp. : Magvető, 1980A kettős világrend verse / N. Horváth Béla. - Falu
In: A hetedik : József Attila-tanulmányok / N. Horváth Béla. Bp. : Pannonica
, 1999. p. 51-64.A kettős világrend verse / N. Horváth Béla. - Falu
In: Irodalomtörténet ISSN 0324-5970 1.sz. (1991), p. 109-124.Kirakják a fát / Fodor András
In: Forrás ISSN 0133-056X 4.sz. (1980), p. 51-72.Kirakják a fát / Tverdota György
In: Medvetánc ; Nagyon fáj : versek, 1934-1936 : gondozott szöveg / József
Attila ; a kötetet szerk. sajtó alá rend. és a tanulmányokat írta Tverdota
György. Bp. : Raabe Klett, 1999. p. 207-212.Klárisok / Móser Zoltán
In: Új Dunatáj. - 2.évf. 4.sz. (1997.dec.), p. 17-23.Klárisok / Tverdota György
In: József Attila-versek elemzése. Bp. : Tankvk., 1987. p. 44-71.Klárisok / Tverdota György
In: Medvetánc ; Nagyon fáj : versek, 1934-1936 : gondozott szöveg / József
Attila ; a kötetet szerk. sajtó alá rend. és a tanulmányokat írta Tverdota
György. Bp. : Raabe Klett, 1999. p. 55-61.Klárisok / Tverdota György. - József Attila szerelmes verséről
In: Napjaink 10.sz. (1979), p. 3-6.A klasszikus irodalom esélye a dialogikus poétikai gyakorlatban / Kabdebó
Lóránt. - Ars poetica
In: Literatura ISSN 0133-2368 1.sz. (1997), p. 65-87.A klasszikus óda megújításának mesterpéldája / Németh G. Béla. - A Dunánál.
- Lásd még= N. G. B.: Hosszmetszetek.Bp. : Szépirod., 1987. p. 315-325. - Új
Írás, 1981. 2.sz. p. 58-65.
In: Századutóról - századelőről / Németh G. Béla. Bp. : Magvető, 1985. p.
342-359.Komplex elemzési kísérlet / Bene Kálmán. - József: Reménytelenül, Nagy:
Kérés, nem teljesítve
In: Kalauz a versértelmezéshez / Bene Kálmán. Szeged : Mozaik, 1991. p.
115-129.

József Attila (1905-1937), Nagy László (1925-1978)A költészet egy virágszála : Benedetto Croce cikke József Attila Mama című
költeményéről. - Mama
In: Irodalomismeret ISSN 0865-6886. - 13.évf. 1.sz. (2003.márc.), p. 60-62.A költő hasztalan vonít / N. Horváth Béla. - Ős patkány terjeszt kórt...
In: Tiszatáj ISSN 0133-1167. - 51.évf. 12.sz. (1997.dec.), p. A Tiszatáj
diákmelléklete, 48.sz. 12 p.A költő kérdez és válaszol / Szepes Erika. - Orbán Ottó Születésnapodra című
verséről
In: Ezredvég ISSN 0238-2865. - 10.évf. 4.sz. (2000.ápr.), p. 40-42.

József Attila (1905-1937), Orbán Ottó (1936-2002)Költőnk és kora / Nemes Nagy Ágnes
In: Jelenkor ISSN 0447-6425 12.sz. (1987.dec.), p. 1081-1084.

Nemes Nagy Ágnes (1922-1991), József Attila (1905-1937)
Költőnk és kora / Nemes Nagy Ágnes
In: Szőke bikkfák : Verselemzések / Nemes Nagy Ágnes. Bp. : Móra, 1988. p.
57-65.

Nemes Nagy Ágnes (1922-1991), József Attila (1905-1937)Költőnk és kora / Tamás Attila
In: Alföld ISSN 0401-3174 4.sz. (1980), p. 46-56.Költőnk és kora / Tverdota György
In: Medvetánc ; Nagyon fáj : versek, 1934-1936 : gondozott szöveg / József
Attila ; a kötetet szerk. sajtó alá rend. és a tanulmányokat írta Tverdota
György. Bp. : Raabe Klett, 1999. p. 259-266.A Költőnk és kora értelmezéséhez : A dialogikus poétikai gyakorlat József
Attila költészetében / Kabdebó Lóránt. - Költőnk és kora
In: Vers és próza a modernség második hullámában / Kabdebó Lóránt. Bp. :
Argumentum, 1996. p. 139-154.Egy könnyű játék természetrajza / Marno János. - Könnyű fehér ruhában. -
Lásd még: Jelenkor, 1987. 12.sz. p. 1085-1090.
In: A vers akarata / Marno János. Békéscsaba : Tevan, 1991. p. 5-20.Külvárosi éj / Fenyves Marcell
In: József Attila verselemzések / Fenyves Marcell. Nagykovácsi : Puedlo,
2001. p. 74-86.Külvárosi éj / Fodor András
In: Magyar irodalmi alkotások elemzése / vál. Marosi Judit. Nyíregyháza :
Black-White, 2000. p. 132-142.Külvárosi éj / Fodor András. - Lásd még: Miért szép? Századunk magyar lírája
verselemzésekben. Bp. : Gondolat, 1966. p. 278-286.
In: A nemzedék hangján / Fodor András. Bp. : Szépirod. Kvk., 1973. p.
278-285.Külvárosi éj / Kiss Ferenc
In: Művek közelről / Kiss Ferenc. Bp. : Magvető, 1972. p. 52-80.A Külvárosi éj mint szemléleti világ-egész / Kecskés András. - Külvárosi éj
In: Irodalomismeret ISSN 0865-6886 2/3.sz. (1992), p. 18-25.Lázadó Krisztus / Fenyves Marcell
In: József Attila verselemzések / Fenyves Marcell. Nagykovácsi : Puedlo,
2001. p. 45-49.Liturgia és Internacionálé / Kovács Sándor Iván. - A város peremén c. vers
13. versszakának elemzése
In: Ferenchegyi esték : Esszék, cikkek, bírálatok / Kovács Sándor Iván. Bp.
: Belvárosi Kvk., 1994. p. 10-14.Magad emésztő... / Szőke György. - Egy vers születése
In: Irodalomismeret ISSN 0865-6886. - 6.évf. 4.sz. (1995.dec.), p. 125-127.Magad emésztő... : József Attila és Babits viszonya a Magad emésztő... című
költemény tükrében / Szőke György
In: Irodalomtörténeti közlemények ISSN 0021-1486 1.sz. (1980), p. 83-91.Magad emésztő... / Szőke György
In: József Attila-versek elemzése. Bp. : Tankvk., 1987. p. 183-203.Közelítés József Attila költői világához : Három levél a József Attila
verseit tanítóknak-tanulóknak / Szabó Endre
1. - Megfáradt ember
In: Magyartanítás ISSN 0464-4999. - 42.évf. 1.sz. (2001.jan./febr.), p.
15-19.Majd... / Tverdota György. - Majd... ; Kiknek adtam a boldogot ; Majd
csöndbe fagynak a dalok...
In: Új Dunatáj. - 5.évf. 2.sz. (2000.jún.), p. 27-34.Mama / Tverdota György
In: Medvetánc ; Nagyon fáj : versek, 1934-1936 : gondozott szöveg / József
Attila ; a kötetet szerk. sajtó alá rend. és a tanulmányokat írta Tverdota
György. Bp. : Raabe Klett, 1999. p. 172-179.Március / Tverdota György
In: József Attila-versek elemzése. Bp. : Tankvk., 1987. p. 204-228.Medáliák / Fenyves Marcell
In: József Attila verselemzések / Fenyves Marcell. Nagykovácsi : Puedlo,
2001. p. 49-63.Medvetánc / Tverdota György
In: Medvetánc ; Nagyon fáj : versek, 1934-1936 : gondozott szöveg / József
Attila ; a kötetet szerk. sajtó alá rend. és a tanulmányokat írta Tverdota
György. Bp. : Raabe Klett, 1999. p. 106-114.Még egy szó a "Klárisok"-ról / Timár György. - Klárisok
In: Jelenkor ISSN 0447-6425 5.sz. (1970), p. 486-488.Még egyszer a Klárisokról / Szabolcsi Miklós. - Klárisok. - Lásd még:
Irodalomtörténet, 1970. 4.sz. p. 902-910.
In: Változó világ - szocialista irodalom / Szabolcsi Miklós. Bp. : Magvető,
1973. p. 42-52.Megfáradt ember / Fenyves Marcell
In: József Attila verselemzések / Fenyves Marcell. Nagykovácsi : Puedlo,
2001. p. 30-34.Megfáradt ember / Szabolcsi Miklós. - Lásd még: Irodalomtörténeti
közlemények, 1973. 2-3. sz. p. 309-315.
In: József Attila-versek elemzése. Bp. : Tankvk., 1987. p. 9-21.Megkapaszkodás és elszakadás : József Attila: (Könnyű emlékek...) / Fenyő D.
György
In: Testet öltött érv : az értekező József Attila / Szerk. Tverdota György
és Veres András. Bp. : Balassi, 2003. p. 85-95.Miért szeretem a Mamát? / Mácsai Pál
In: Lyukasóra ISSN 1216-4399. - 2.évf. 6.sz. (1993.június), p. 6-7.Modern és posztmodern poétika és életérzés József Attila költészetében
/ Bókay Antal. - A hetedik
In: "A Dunánál" : Tanulmányok József Attiláról / szerk. Tasi József. Bp. :
PIM, 1995. p. 191-213.Munkások / Fenyves Marcell
In: József Attila verselemzések / Fenyves Marcell. Nagykovácsi : Puedlo,
2001. p. 86-90.Munkások / Tverdota György
In: Medvetánc ; Nagyon fáj : versek, 1934-1936 : gondozott szöveg / József
Attila ; a kötetet szerk. sajtó alá rend. és a tanulmányokat írta Tverdota
György. Bp. : Raabe Klett, 1999. p. 88-95.Múzsa fénypalástban / Fehér Erzsébet. - Az a szép, régi asszony
In: Irodalomismeret ISSN 0865-6886 2/3.sz. (1992), p. 26-31.Műforma és létszemlélet / N. Horváth Béla. - Flóra-versek
In: Pillanatkép a hazai irodalomtudományról / szerk. Kenyeres Zoltán és
Gintli Tibor. Bp. : Anonymus, 2002. p. 263-272.Műközpontú vagy gyermekközpontú irodalomtanítás? : A reader-response elmélet
az oktatásban / Spira Veronika. - Bánat
In: Irodalomtanítás / szerk. Sipos Lajos. 1. Bp. : Pauz : Universitas, 1994.
p. 551-559.Nagyon fáj / Tverdota György
In: Irodalomtörténeti közlemények ISSN 0021-1486 5/6.sz. (1999), p. 729-743.Nagyon fáj / Tverdota György
In: Medvetánc ; Nagyon fáj : versek, 1934-1936 : gondozott szöveg / József
Attila ; a kötetet szerk. sajtó alá rend. és a tanulmányokat írta Tverdota
György. Bp. : Raabe Klett, 1999. p. 223-233.Nem én kiáltok / Fenyves Marcell
In: József Attila verselemzések / Fenyves Marcell. Nagykovácsi : Puedlo,
2001. p. 34-39.Nyár / Tverdota György
In: Medvetánc ; Nagyon fáj : versek, 1934-1936 : gondozott szöveg / József
Attila ; a kötetet szerk. sajtó alá rend. és a tanulmányokat írta Tverdota
György. Bp. : Raabe Klett, 1999. p. 72-77.Nyelv és szubjektum a lírában : Oszip Mandelstam és József Attila
költészetéből vett példákkal / Horváth Kornélia. - Mandelstam: Fogadj el
szívesen..., József: Talán eltűnök hirtelen...
In: A szótól a szövegig és tovább... : tanulmányok az orosz irodalom és
költészettan köréből / szerk. Kovács Árpád, Nagy István. Bp. : Argumentum,
1999. p. 165-202.

József Attila (1905-1937), Mandelstam, Oszip Emilevics (1891-1938)
verselemzés, orosz, költészet, XX. század elejeNyelv és szubjektum a lírában / Horváth Kornélia. - Talán eltűnök
hirtelen...
In: Tűhegyen : versértelmezések a későmodernség magyar lírája köréből
/ Horváth Kornélia. Bp. : Krónika Nova, 1999. p. 17-46.Óda / Fenyves Marcell
In: József Attila verselemzések / Fenyves Marcell. Nagykovácsi : Puedlo,
2001. p. 133-148.Óda / B. Pach Éva
In: Irodalomtanítás / szerk. Sipos Lajos. 2. Bp. : Pauz : Universitas, 1994.
p. 231-246.Óda : József Attila költeményének keletkezéstörténete / Rajk András
In: Kritika ISSN 0324-7775 6.sz. (1983.jún.), p. 27.Óda / Somlyó György
In: Magyar irodalmi alkotások elemzése / vál. Marosi Judit. Nyíregyháza :
Black-White, 2000. p. 152-161.Óda / Somlyó György
In: Miért szép? : Századunk magyar lírája verselemzésekben. Bp. : Gondolat,
1966. p. 307-316.Óda / Tamás Attila
In: Költői világképek fejlődése Arany Jánostól József Attiláig / Tamás
Attila. - 2. kiad. - Debrecen : Kossuth Egyet. K., 1998. p. 177-180.Óda / Tverdota György
In: Medvetánc ; Nagyon fáj : versek, 1934-1936 : gondozott szöveg / József
Attila ; a kötetet szerk. sajtó alá rend. és a tanulmányokat írta Tverdota
György. Bp. : Raabe Klett, 1999. p. 129-144.Az Óda motívumrendszeréről / Tamás Attila. - Óda
In: Kritika ISSN 0324-7775 12.sz. (1967.dec.), p. 33-37.Ősz / Sinka Erzsébet
In: Új írás 8.sz. (1980.aug.), p. 27-30.Párizs, Berlin, Moszkva és Szeged... : Magyarázat József Attila Jónál jobb
című verséhez / Konkoly Éva. - Jónál jobb
In: Irodalomismeret ISSN 0865-6886. - 8.évf. 4.sz. (1997.dec.), p. 104-106.Párizsi anzix / Tverdota György
In: Literatura ISSN 0133-2368 1/2.sz. (1978), p. 76-82.Reménytelenül / Fenyves Marcell
In: József Attila verselemzések / Fenyves Marcell. Nagykovácsi : Puedlo,
2001. p. 119-126.Reménytelenül / Vajda Júlia. - Reménytelenül ; Lassan, tűnődve ; Vas-színű
égboltban...
In: Látó ISSN 1220-5982. - 5.évf. 6.sz. (1994.jún.), p. 80-83.Rész az egészben, egész a részben / Alföldy Jenő. - Áldalak búval,
vigalommal
In: Élet és Irodalom ISSN 0424-8848 15.sz. (1975), p. 3-4.Egy rhimfaragó-tól az Eszméletig / Simor András. - Sárközy Szeráf Ferenc:
Szózat Magyarország összes föld- és kézműmunkásaihoz, József Attila:
Eszmélet
In: Az ismeretlen XIX. század, avagy Petőfi holdudvara / Simor András. Bp. :
Eötvös, 1999. p. 112-117.

József Attila (1905-1937), Sárközy Szeráf FerencRitkás erdő alatt / Fenyves Marcell
In: József Attila verselemzések / Fenyves Marcell. Nagykovácsi : Puedlo,
2001. p. 90-95.Ritkás erdő alatt : A tűnődés és eszmélés verse / Szigeti Lajos
In: József Attila-versek elemzése. Bp. : Tankvk., 1987. p. 72-99.Rontás és bel canto : József Attila: Nagyon fáj / Alföldy Jenő
In: Kortárs ISSN 0023-415X. - 48.évf. 12.sz. (2004.dec.), p. 105-116.Stilisztikai elemzés szövegnyelvészeti alapon / Szabó Zoltán. - Határ
In: Irodalomtörténet ISSN 0324-5970 4.sz. (1985), p. 916-931.A szabad vers metrikai és poétikai megközelítéséhez : A versforma
szukcesszivitása József Attila Külvárosi éj c. költeményében / Pálfi Ágnes
. - Külvárosi éj
In: Irodalomtörténeti közlemények ISSN 0021-1486 2.sz. (1985), p. 224-233.Szarvas-ember, farkas-ember / Füle Gabriella. - Bánat
In: Irodalomismeret ISSN 0865-6886. - 11.évf. 1/2.sz. (2001.febr.), p. 59.Szavak keletkezése / Farkas János László. - Klárisok
In: Világosság ISSN 0505-5849 4.sz. (1988.ápr.), p. 238-243.Fekete kolostor : Feljegyzések a francia internáltságból / Kuncz Aladár. -
Bp. : Szépirod. Kvk., 1975. - 656 p., 15 t. - (Magyar elbeszélők)
Ismertetés: Szembesítés : Dadi és Kuncz "találkozásai" / Szigeti Lajos
Sándor. - Németh Andor: Emlékezés Kuncz Aladárra, 1931, József Attila:
Németh Andor versekről és Kuncz Aladár: Fekete kolostor c. művéről
In: Helikon (Kolozsvár). - 13.évf. 4.sz. (2002.febr. 25), p. 12-17.

József Attila (1905-1937), Kuncz Aladár (1885-1931), Németh Andor
(1891-1953)
verselemzés, regényelemzésA személyiség antinómikus rendje / N. Horváth Béla. - A hetedik
In: A hetedik : József Attila-tanulmányok / N. Horváth Béla. Bp. : Pannonica
, 1999. p. 85-104.A szemlélettől a világnézetig : József Attila költészetének fordulópontja
/ Zappe László. - Füst
In: Irodalomtörténet ISSN 0324-5970 4.sz. (1970), p. 870-884.A szerelem nyelve az Ódá-ban: a hagyományostól a legújabb megközelítésekig
/ Kabdebó Tamás. - Óda
In: Árgus ISSN 0865-6827. - 8.évf. 2.sz. (1997.márc./ápr.), p. 60-67.A szerelem nyelve az Ódában - a hagyományostól a legújabb megközelítésekig
/ Kabdebó Tamás. - Óda
In: Helikon (Kolozsvár). - 8.évf. 7.sz. (1997.ápr. 10), p. 13-15.Szeretet a jövőért / Laczkó András. - Érik a fény
In: Napjaink 4.sz. (1980), p. 12-14.A szóra bírt mindenség / Nagy István Attila. - Óda
In: A szóra bírt mindenség : Műelemzések, tanulmányok / Nagy István Attila.
Nyíregyháza : Szerző, 1996. p. 5-24.Talán eltűnik hirtelen : egy József Attila-vers "én"-je / Menyhért Anna. -
Talán eltűnök hirtelen kezdetű vers
In: Literatura ISSN 0133-2368 1.sz. (1998), p. 53-60.Talán eltűnik hirtelen... : Egy József Attila-vers "én"-je / Menyhért Anna
. - Talán eltűnök hirtelen.... - Lásd még: "Én"-ek éneke. Bp. : Orpheusz,
1998. p. 64-75.
In: A fordítás és intertextualitás alakzatai / szerk. Kabdebó Lóránt et al.
Bp. : Anonymus, 1998. p. 373-384.Társadalmi valóság és metafizikai léthelyzet / Dávidházi Péter. - Füst
In: Alföld ISSN 0401-3174 4.sz. (1980), p. 57-62.Téli éjszaka / Csoóri Sándor
In: Tenger és diólevél : Összegyűjtött esszék, naplók, beszédek, 1961-1994
/ Csoóri Sándor. 1. köt. Bp. : Püski, 1994. p. 345-350.Téli éjszaka / Csoóri Sándor
In: Miért szép? : Századunk magyar lírája verselemzésekben. Bp. : Gondolat,
1966. p. 287-296.Téli éjszaka / Fenyves Marcell
In: József Attila verselemzések / Fenyves Marcell. Nagykovácsi : Puedlo,
2001. p. 105-112.Téli éjszaka / Kecskés András
In: József Attila-versek elemzése. Bp. : Tankvk., 1987. p. 100-131.Téli éjszaka / Tamás Attila
In: Költői világképek fejlődése Arany Jánostól József Attiláig / Tamás
Attila. - 2. kiad. - Debrecen : Kossuth Egyet. K., 1998. p. 168-172.Thomas Mann üdvözlése / Vargha Kálmán
In: Miért szép? : Századunk magyar lírája verselemzésekben. Bp. : Gondolat,
1966. p. 335-341.A Thomas Mann üdvözlése utolsó soráról / Légrádi Imre
In: Irodalomismeret ISSN 0865-6886. - 13.évf. 3.sz. (2004.szept.), p.
116-118.Tiszta szívvel / Fenyves Marcell
In: József Attila verselemzések / Fenyves Marcell. Nagykovácsi : Puedlo,
2001. p. 39-45.Tiszta szívvel / Gaál Gábor
In: Legyünk kortársak : Cikkek, tanulmányok / Gaál Gábor. Bp. : Kossuth,
1973. p. 9-13.Tiszta szívvel / Szabolcsi Miklós
In: József Attila-versek elemzése. Bp. : Tankvk., 1987. p. 22-30.Tiszta szívvel / Tverdota György
In: Medvetánc ; Nagyon fáj : versek, 1934-1936 : gondozott szöveg / József
Attila ; a kötetet szerk. sajtó alá rend. és a tanulmányokat írta Tverdota
György. Bp. : Raabe Klett, 1999. p. 40-45.A tizenkettedik : korszerűtlen elmélkedések József Attila
Eszmélet-ciklusának XII. verséről / Tverdota György. - Eszmélet-ciklus XII.
verse
In: Tiszatáj ISSN 0133-1167. - 56.évf. 4.sz. (2002.ápr.), p. A Tiszatáj
Diákmelléklete, 83. sz.A töredék teljessége / Fráter Zoltán. - Szállj költemény...
In: Műhely ISSN 0138-922X 6.sz. (1987), p. 36-40.Törvényen kívül és törvényen felül / Alföldy Jenő. - Tiszta szívvel
In: Tekintet ISSN 0238-7220. - 17.évf. 5.sz. (2004), p. 73-84.Tudod hogy nincs bocsánat : versértelmezés és motívumértelmezés / Janzer
Frigyes
In: Irodalomtörténet ISSN 0324-5970. - Új.f.24.évf. 4.sz. (1993), p.
894-915.Tudod, hogy nincs bocsánat / Tverdota György
In: Medvetánc ; Nagyon fáj : versek, 1934-1936 : gondozott szöveg / József
Attila ; a kötetet szerk. sajtó alá rend. és a tanulmányokat írta Tverdota
György. Bp. : Raabe Klett, 1999. p. 250-258.Ülni, állni, ölni, halni / Széles Klára
In: Literatura ISSN 0133-2368 4.sz. (1974), p. 138-142.Válasz Tamás Attilának / Heller Ágnes. - Óda
In: Kortárs ISSN 0023-415X 2.sz. (1963.febr.), p. 316-319.Valóság, vagy olvasmányélmény? / Tamás Attila. - Óda
In: Kortárs ISSN 0023-415X 2.sz. (1963.febr.), p. 316-319.Varázsvers vagy filozófikus létértelmezés / N. Horváth Béla. - A hetedik
In: "Modernnek kell lenni mindenestül" : irodalom, átértelmezés,
történetiség / szerk. Szigeti Lajos Sándor. Szeged : JATEPress, 1996. p.
219-232.Varázsvers vagy filozófikus létértelmezés? / N. Horváth Béla. - József
Attila: A hetedik
In: Tiszatáj ISSN 0133-1167. - 49.évf. 4.sz. (1995.ápr.), p. 53-62.A város peremén : A "történelmi materialista Óda" / Bókay Antal
In: József Attila-versek elemzése. Bp. : Tankvk., 1987. p. 144-182.A város peremén / Fenyves Marcell
In: József Attila verselemzések / Fenyves Marcell. Nagykovácsi : Puedlo,
2001. p. 112-119.Kortársak József Attiláról / szerk. Bokor László. 1. 2. 3. - Bp. : Akad. K.,
1987. - 3 db (2173 p.)
Ismertetés: Vasy Géza
In: Költői világok : tanulmányok, esszék / Vasy Géza. Bp. : Írók Szakszerv.,
2003. p. 41-46.Már nem sajog : József Attila legszebb öregkori versei / a kötetet összeáll.
Zelki János. - Bp. : Balassi : Cserépfalvi, 1994. - 69 p.
Ismertetés: A végső requiem / Bán Zoltán András. - Lásd még: B.Z.A.: Az elme
szabad állat. Bp. : Magvető, 2000. p. 326-329.
In: Kritika ISSN 0324-7775 12.sz. (1994.dec.), p. 16.

Bán Zoltán András, József Attila (1905-1937)Végül / Szabolcsi Miklós
In: József Attila-versek elemzése. Bp. : Tankvk., 1987. p. 31-43.Egy vers keletkezésének körülményei / Tverdota György. - Költőnk és kora
In: Új írás 10.sz. (1979.okt.), p. 73-81.Egy vers megfertőzése / Gyulai Noémi. - Ars poética
In: Új Holnap ISSN 1219-3259. - 43.évf. (1998.máj.), p. 102-109.Egy vers változatai : Komplex esztétikai és művelődéstörténeti program
/ Fenyő D. György. - Mióta elmentél
In: Irodalomtanítás / szerk. Sipos Lajos. 1. Bp. : Pauz : Universitas, 1994.
p. 299-310.Versek kreatív-produktív megközelítése II. / Petőfi S. János, Berkes Zsuzsa
. - Látod? c. verséről
In: Magyar Nyelvőr ISSN 0025-0236. - 118.évf. 2.sz. (1994.ápr./jún.), p.
203-214.Versek kreatív-produktív megközelítése II. / Petőfi S. János, Berkes Zsuzsa
. - Látod? c. verséről
In: Magyar Nyelvőr ISSN 0025-0236. - 118.évf. 2.sz. (1994.ápr./jún.), p.
203-214.A versértelmezés egyik lehetősége a nyolcosztályos általános iskolában
/ Pálmai Kálmán. - A Dunánál
In: Irodalomtanítás / szerk. Sipos Lajos. 1. Bp. : Pauz : Universitas, 1994.
p. 567-572.Versnyelv és műfajváltás József Attila Rejtelmek című versében / Horváth
Kornélia. - Rejtelmek
In: Életünk ISSN 0133-4751. - 39.évf. 4.sz. (2001), p. 352-366.Világosítsd föl / Bókay Antal
In: Irodalomtörténeti közlemények ISSN 0021-1486 1.sz. (1979), p. 62-70.A vörös malom / Örkény István
In: Visszanézve : Arcképek, korképek / Örkény István. Bp. : Szépirod. Kvk.,
1985. p. 120-125.- Juhász Ferenc: Mit akart József Attila?!
- művei
- Hangos versek
- Bannereim
- Zizzike-forrás